fbpx

MetaSundhed

Meta Sundhed.

–  ET  ANALYSEREDSKAB,  DER  KAN  FØRE  TILBAGE  TIL  DEN  OPRINDELIGE  ÅRSAG  –

Vi arbejder med kroppens egen intelligens.

META sundhed bygger på den teori, at cellerne i din krop til enhver tid forsøger at genskabe balancen – og den proces kan både gøre meget ondt og give ubehag på mange forskellige måder.

En META sundheds analyse omfatter symptomer, organer, hjernelag, dine følelser og dine oplevelser. Med udgangspunkt i dine symptomer kan vi sammen analysere os frem til den dybereliggende årsag til din tilstand.

Sygdomsproces  og  MetaSundhed

En sygdomsproces har forskellige faser eller punkter. Nogle kan foregå i løbet af et ganske kort øjeblik, som eksempelvis årsagen til et konfliktchok – andre kan foregå over lang tid – uger, måneder og endda år, som eksempelvis konfliktfase og regenereringsfase. Ud fra forståelsen i META sundhed har en sygdomsproces følgende punkter og faser:

 • Konfliktchok – udin eller trigger
 • Konfliktfase – kold fase
 • Løsningstrigger
 • 1. del af regenereringsfasen – varm fase – svedefasen
 • Regeneringstop
 • 2. del af regenereringsfasen – varm fase – tissefasen
 • Normalisering
 • Ny bevidsthed

I nogle tilfælde kommer man ikke igennem hele sygdomsprocessen, men bliver hængende i en af faserne – eksempelvis ved kroniske sygdomme.

Årsag – Udin og Triggere

At finde tilbage til selve årsagen bag sygdom og ubehag har i sig selv en helende effekt. Det kan være en UDIN, man finder tilbage til – ofte er det en trigger, man finder tilbage til i første omgang. En trigger er en hændelse, som genaktiverer reaktioner fra en tidligere UDIN. 

Kompleksitet og tyngde i årsagssammenhængen afgør, om det er nødvendigt først at behandle en eller flere triggere, så der bliver ro til at arbejde videre i dybden. Målet er, at kunne opløse hele kæden af triggere ved at finde tilbage til den UDIN, der har grundlagt lige præcis de her konkrete reaktioner i kroppen.

Ubalance –  Konfliktchok  –  Udin

Ubalance opstår, når et menneske oplever et konfliktchok. Et konfliktchok er en hændelse, der i META sundhed betegnes en UDIN – en hændelse, der indeholder og medfører nedenstående elementer:

 • UVENTET
 • DRAMATISK
 • ISOLERENDE
 • NUL STRATEGI

En oplevelse, der indeholder så voldsomme elementer, vil også sætte voldsomme spor i krop og hjerne. Disse spor folder sig ud som symptomer og er velegnede til at finde tilbage til årsagen. Selv mange år efter hændelsen kan kroppen huske og på den måde hjælpe os til at løse en konflikt og fremme helbredelse.

Hjernelag  og  Organer

Vores oplevelser og vores følelser i forskellige situationer bliver lagret i kroppen – i forskellige organer, der er forbundet til hver sit konkrete sted i hjernen.

 • I  HJERNESTAMMEN  ER  DEN  HELT  BASALE  OVERLEVELSE  OG  FORDØJELSEN
 • I  LILLEHJERNEN  ER  BESKYTTELSEN  AF  OS  SELV  OG  INTEGRITETEN
 • I  STORHJERNE  MARVEN  ER  SELVVÆRD  OG  POTENTIALE  –  VI  KAN  REALISERE  OS  SELV  OG  VI  KAN  FEJLE
 • I  STORHJERNE  BARKEN  MÆRKER  VI  OS  SELV  OG  VI  MARKERER  OS  –  VI  KONTROLLERER  OG  UDVIKLER  VORES  SANSER  OG  MOTORISKE  EVNER

Når vi har smerter og ubehag et sted i kroppen, er det forbundet til et helt konkret sted i et af hjernelagene.

 

Til behandling af en UDIN, kan benyttes flere forskellige behandlingsformer.

Jeg tilbyder: Coaching – EFT – cuddle healing – cuddling – healing – regression – NADA – undervisning i meditation

 

MetaSundhed er effektivt til afklaring af fysiske og mentale problemers opståen – må ikke betragtes som erstatning for nødvendig lægelig behandling.

Husk du fortjener det bedste…